ARIKAN Hukuk Danışmanlığı müvekkillerine - gerek hisse devri, gerekse varlık devri yoluyla olsun - şirket birleşme ve devralmalarının tüm aşamalarında hukuk danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede sunulan hizmetler arasında özellikle aşağıdaki kalemler yer almaktadır: 
  • Planlanan işlemin ana unsurlarının müzakeresi ve bunların bir niyet mektubu haline getirilmesi
  • Hedef şirketin hukuki yapısının ve ilişkilerinin bir “hukuki inceleme” çerçevesinde incelenmesi ve inceleme sonuçlarının müvekkile raporlanması
  • Hukuki inceleme ile birlikte, şirket nezdinde yürütülmüş olan (mali inceleme, vergi incelemesi, çevre hukuku incelemesi gibi) diğer incelemelerin de sonuçlarının göz önüne alınarak, işlemin çözüm ve sonuç odaklı bir şekilde yapılandırılması
  • Asli işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresi (hisse satış sözleşmesi, varlık satış sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi vs.)
  • İkincil işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakeresi (kredi sözleşmeleri, rehin sözleşmeleri, yeddi emin sözleşmeleri vs.)
  • İşlem dokümanlarının imzalanma toplantısının yürütülmesi
  • Gerekli olduğu ölçüde, işlemin hayata geçirilmesi için gerekli idari izinlerin alınması, Türk Rekabet Kurumu nezdinde izin başvurusu yapılması
  • İşlemin kapanış toplantısının yürütülmesi