ARIKAN Hukuk Danışmanlığı müvekkillerine Türkiye’deki ticari faaliyetlerinde veya Türkiye’de mukim kişilerle hukuki ilişkilerde söz konusu olabilecek tüm ihtilaflarda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bunlara aşağıdaki ihtilaflar dahildir:

  • Genel anlamda hukuk davaları; bunlara, alacak davaları, hissedarlar arası ihtilaflar, işveren-işçi arası ihtilaflar ve iflas davaları özellikle dahildir.
  • Spesifik alanlarda hukuk davaları; bunlara, fikri mülkiyet hukuku alanındaki ihtilaflar (örneğin marka haklarının korunması, ticari sırların korunması ve tazminat talepleri) özellikle dahildir.
  • İdari davalar; bunlara, tazminat taleplerinin söz konusu olduğu tam yargı davaları ve idari işlemlerin iptaline yönelik davalar özellikle dahildir.
  • Ceza davaları; özellikle de, başta mali suçlar olmak üzere, organize suçlar, bankacılık suçları, basın suçları ve internet suçları.
  • Tahkim