ARIKAN Hukuk Danışmanlığı, müvekkillerine marka, telif hakkı, endüstriyel tasarım, patent, alan adı ve medya ve teknoloji hukuku kapsamındaki haklar da dahil olmak üzere, Türkiye’de söz konusu olabilecek fikri mülkiyete dair tüm konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Fikri mülkiyet alanında sunulan hizmetlere aşağıdakiler dahildir: 
  • Fikri mülkiyet ile ilgili hukuki konular ve davalar hakkında müvekkillere sözlü ve yazılı hukuki görüş sunulması
  • Fikri mülkiyet ile ilgili konularda mahkemeler nezdinde her türlü davanın takibi
  • Fikri mülkiyete tabi haklara dair başvuruların hazırlanması ve bu başvuruların Türk Patent Enstitüsü gibi, ilgili merciler nezdinde gerçekleştirilmesi
  • Üçüncü kişilerin fikri mülkiyete dair başvuruları ile Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı itiraz başvurusunda bulunulması
  • Lisans sözleşmesi, devir sözleşmesi ve fikri mülkiyete dair diğer sözleşmelerin hazırlanması
  • “.tr” uzantılı alan adlarına dair kötü niyetli tescillerin bertaraf edilmesi ve alan adlarına dair hakların gerçek hak sahiplerince geri alınması için Uyuşmazlık Çözüm Platformu nezdinde gerekli sürecin takibi