ARIKAN Hukuk Danışmanlığı müvekkillerine Türkiye’deki istihdam süreçlerinde söz konusu olabilecek tüm iş hukuku sorunlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alana özellikle aşağıdaki hususlar dahildir: 
  • Şirketler tarafından geniş kapsamda kullanılacak genel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması
  • Üst derece çalışanlar ve yöneticiler ile imzalanacak özel tip iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi
  • İş yeri tüzüğü hazırlanması
  • İş sözleşmelerinin tadili ve feshi ile ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sunulması
  • Türkiye’de ikamet eden ve çalışan yabancılara ikamet ve çalışma izni alınması
  • İş akdinin feshine dayanan davaların takibi