ARIKAN Hukuk Danışmanlığı müvekkillerine sermaye piyasası hukukunun tüm alanlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanlar arasında özellikle aşağıdakiler yer almaktadır: 
    • Yerli ve yabancı müvekkillere Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde halka arzlar ve tahsisli satışlar gibi menkul kıymetlerin kaydileştirmesi konularında danışmanlık hizmeti sağlamak
    • Yerli ve yabancı müvekkillere kurumsal yönetim ilkeleri ve kamuyu aydınlatma ilkeleri gibi sermaye piyasası mevzuatına uyum konularında danışmanlık hizmeti sağlamak